Muzland - acordes

Eurovisión
Naviband
Historyja majho žyccia (Гісторыя майго жыцця)

Cambio de tono

 
 

Letra fiel al original

 
  • Lento
  • Medio
  • Rápido
 • Desplazamiento automático
  Auto
Play
 

© Compilador: Antón Gavzov // el jefe del proyecto (https://Muzland.es)
± PPS (tempo): ♩ = 88 pulsaciones por minuto

муз. Лук'яненка А. / сл. Лук'яненка А.
Lyrics and Music by A. Lukyanenko
Belarús / Eurovisión 2017


Колькі дзён, колькі спатканняў,
Новыя вобразы
I гарады,
Шэраг падзей, нас пакідае,
У сэрцы трымаем
Ідзем далей.

Прыпеў:
   Гісторыя
   Майго жыцця
   Будзе свяціць яшчэ ярчэй,
   У нашай крыві
   Сонца зайграе
   Уся прыгажосць тваіх вачэй.

Дзе будзеш ты – я адшукаю,
Яркія моманты
Знойдзем хутчэй.
Сенняшні дзень, стане пачаткам
Новых жаданняў, лепшых ідэй.

Прыпеў:
   Гісторыя
   Майго жыцця
   Будзе свяціць яшчэ ярчэй,
   У нашай крыві
   Сонца зайграе
   Уся прыгажосць тваіх вачэй.


Koĺki dzion, koĺki spatkanniaŭ,
Novyja vobrazy
I harady,
Šerah padziej, nas pakidaje,
U sercy trymajem
Idziem daliej.

Chorus:
   Historyja
   Majho žyccia
   Budzie sviacić jašče jarčej,
   U našaj kryvi
   Sonca zajhraje
   Usia pryhažosć tvaich vačej.

Dzie budzieš ty – ja adšukaju,
Jarkija momanty
Znojdziem chučej.
Sienniašni dzień, stanie pačatkam
Novych žadanniaŭ, liepšych idej.

Chorus:
   Historyja
   Majho žyccia
   Budzie sviacić jašče jarčej,
   U našaj kryvi
   Sonca zajhraje
   Usia pryhažosć tvaich vačej.
 
 

Ver el vídeo

 
 

Letra de canción perfectamente revisada, que coincida totalmente con el tema original.

 


 

 

 

Estadística Publicado el 13.04.17
Visto 22158 veces
Transpuesto 22935 veces

 1. Muzland
 2. N
 3. Naviband
 4. Historyja majho žyccia (Гісторыя майго жыцця) (Letra)
 1. Muzland
 2. E
 3. Festival de la Canción de Eurovisión
 4. Historyja majho žyccia (Гісторыя майго жыцця) (Letra)