Muzland.es en Facebook

Eurovisión
Naviband

Historyja majho žyccia (Гісторыя майго жыцця)

Cambio de tono

C C# D Eb E F F# G G# A Bb B
 
 
 
 
 
 

Letra

 
 
 
 

© Compilador: Anton Gavzov (https://Muzland.es)

муз. Лук'яненка А. / сл. Лук'яненка А.
Lyrics and Music by A. Lukyanenko
Belarús / Eurovisión 2017


Колькі дзён, колькі спатканняў,
Новыя вобразы
I гарады,
Шэраг падзей, нас пакідае,
У сэрцы трымаем
Ідзем далей.

Прыпеў:
   Гісторыя
   Майго жыцця
   Будзе свяціць яшчэ ярчэй,
   У нашай крыві
   Сонца зайграе
   Уся прыгажосць тваіх вачэй.

Дзе будзеш ты – я адшукаю,
Яркія моманты
Знойдзем хутчэй.
Сенняшні дзень, стане пачаткам
Новых жаданняў, лепшых ідэй.

Прыпеў:
   Гісторыя
   Майго жыцця
   Будзе свяціць яшчэ ярчэй,
   У нашай крыві
   Сонца зайграе
   Уся прыгажосць тваіх вачэй.


Koĺki dzion, koĺki spatkanniaŭ,
Novyja vobrazy
I harady,
Šerah padziej, nas pakidaje,
U sercy trymajem
Idziem daliej.

Chorus:
   Historyja
   Majho žyccia
   Budzie sviacić jašče jarčej,
   U našaj kryvi
   Sonca zajhraje
   Usia pryhažosć tvaich vačej.

Dzie budzieš ty – ja adšukaju,
Jarkija momanty
Znojdziem chučej.
Sienniašni dzień, stanie pačatkam
Novych žadanniaŭ, liepšych idej.

Chorus:
   Historyja
   Majho žyccia
   Budzie sviacić jašče jarčej,
   U našaj kryvi
   Sonca zajhraje
   Usia pryhažosć tvaich vačej.
 
 
 
 
Las veinte mejores Las veinte mejores Imprimir
 

Ver el vídeo

 

 


 

 

 

 

Estadística Publicado el 13.04.17
Visto 6518 veces
Transpuesto 3421 veces

 
 1. Acordes
 2. 🎸 N
 3. 🎶 Naviband 🎶
 4. Historyja majho žyccia (Гісторыя майго жыцця) (Letra)
 1. Acordes
 2. 🎸 E
 3. 🎶 Festival de la Canción de Eurovisión 🎶
 4. Historyja majho žyccia (Гісторыя майго жыцця) (Letra)